Matematyka
pm2004
2017-06-23 19:08:54
trujkąt ABC o bokach 6,8,10 jest podobny do trujkąta KLM o obwodzie 48. najkrutszy trujkąata KLM ma długość
Odpowiedź
hanulka
2017-06-23 19:53:31

Obwod trojkata ABC  = 6+8+10=24 Trojkat KLM jest podobny do trojkata ABC w skali 2, zatem najkrotszy bok trojkata KLM ma dlugosc 6*2=12.

heeyschatjee
2017-06-23 19:54:46

Obwód trójkąta ABC=6+8+10=24 Obwód trójkąta KLM=48 48:24=2 2*6=12 odp. Najkrótszy bok trójkąta KLM wynosi 12.

Dodaj swoją odpowiedź