Chemia
kikan1999
2017-06-23 20:17:14
Zachowanie aminokwasów w środowisku kwaśnym
Odpowiedź
ziomal253
2017-06-23 21:35:12

Aminokwasy w środowisku kwasowym przyłączają proton i same w postaci kationu stają się kwasami w myśl teorii Brønsteda.  Ten proton przyłączają do grupy aminowej(-NH₂), a konkretnie do atomu azotu przy pomocy wiązania koordynacyjnego.   Przykładowo dla alaniny reakcja z kationem wodoru(w załączniku zapis przy pomocy wzoru strukturalnego) : H₃C-CH(NH₂)-COOH + HCl =====> H₃C-CH(NH₃⁺)-COOH + Cl⁻ zasada + kwas  =====> sprzężony kwas + sprzężona zasada (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź