Matematyka
Schlieri
2017-06-23 20:51:24
1, Długość prostokąta wynosi (a2), a szerokosć jest 2 razy mniejsza. Pole tego prostokąta wynosi. A. (a+2)^2 B. 3a+6 C.1/2(a^2+4a+4) D.2(a+2) 2. Pole rombu o długościach przekątnych (2x-3) i (4y+2) jest równe: A.8xy+4x-12y-6 B.4xy+2x-6y+3 C.8xy4x-12y6 D.4xy+2x-6y-3 3Dany jest prostokąt o bokach a ib. Jeżeli bok b zmiejszymy o 2, a bok a pozostawimy bez zmian to pole zmiejszy się o : A.4 B.-2b C.2a D.2b 4. Dane są wyrażenia : K=3x(y-2x)+3y^2 oraz L=3y(y-4x) Wykonaj działanie K-L
Odpowiedź
agataborkowska
2017-06-23 22:01:43

Witaj;) zadanie 1: długość = a+2 szerokość mamy oznaczoną, że to połowa długości więc [latex]b=frac{a+2}{2}[/latex] wzór na pole prostokąta to bok * bok: [latex]P=(a+2)*frac{a+2}{2}=frac{(a+2)(a+2)}{2}=frac{a^2+4a+4}{2}[/latex] to poprawną odpowiedzią jest C. zadanie 2: Pole rombu mając podane przekątne możemy obliczyć ze wzoru [latex]P=frac{e*f}{2}[/latex] gdzie e i f to przekątne: e=2x-3 f=4y+2 podstawiając do wzoru: [latex]P=frac{(2x-3)(4y+2)}{2}=frac{8xy+4x-12y-6}{2}[/latex] po skróceniu z dwójką: [latex]P=4xy+2x-6y-3[/latex] Poprawna odpowiedź: D zadanie 3: Pole pierwszego prostokąta możemy określić jako P₁=a*b a pole drugiego to P₂=a*(b-2), gdy przyrównamy te dwa pola do siebie P₁=P₂   => a*b=a(b-2) otrzymamy: ab=ab-2a/-ab 2a=0 pole zmniejszyło się o 2a. więc odpowiedź poprawna to C. zadanie 4 [latex]K=3x(y-2x)+3y^2 L = 3y(y - 4x)[/latex] działanie K-L Najpierw należy wymnożyć co możliwe: [latex]K=3xy-6x^2+3y^2[/latex] [latex]L=3y^2-12xy[/latex] Czyli po prostu odejmujemy te dwa wyrażenia od siebie: [latex]3xy-6x^2+3y^2-(3y^2-12xy)= =3xy-6x^2-3y^2-3y^2+12xy= =15xy-6x^2-6y^2[/latex] W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź