Matematyka
OrginaL
2017-06-23 21:11:54
Oblicz metodą delty:[latex]18 x^{2} -18x-8[/latex]=0
Odpowiedź
panda05
2017-06-24 03:19:20

Witaj;)[latex]18x^2-18x-8=0[/latex] Znając podstawowy wzór na funkcję kwadratową:[latex]y=ax^2+bx+c[/latex] wypisujemy współczynnik a=18 b=-18 c=-8 Teraz wzór na deltę:[latex]Delta=b^2-4*a*c[/latex] [latex]Delta=(-18)^2-4*18*(-8)=900[/latex] [latex]sqrt{Delta}=sqrt{900}=30[/latex] I teraz wzory na pierwiastki równania: [latex]x_1= frac{-b-sqrt{Delta}}{2a}=frac{18-30}{36}=-frac{1}{3}[/latex] [latex]x_2=frac{-b+sqrt{Delta}}{2a}=frac{18+30}{36}=frac{48}{36}=1frac{1}{3}[/latex]

LEGOLAS94
2017-06-24 03:20:35

[latex]f(x)=ax^2+bx+c[/latex] -> wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej [latex]18x^2-18x-8=0\a=18\b=-18\c=-8[/latex] [latex]Delta=b^2-4ac\Delta=(-18)^2-4*18*(-8)=324+576=900\ sqrt{Delta} = sqrt{900} =30\\x_1= frac{-b- sqrt{Delta} }{2a}\x_1= frac{-(-18)-30}{2*18}= frac{18-30}{36} = frac{-12}{36} =- frac{1}{3}\\x_2= frac{-b+ sqrt{Delta} }{2a}\x_2= frac{-(-18)+30}{2*18}= frac{18+30}{36} = frac{48}{36} =1 frac{12}{36}=1 frac{1}{3} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź