Biologia
Boniek1992
2017-06-23 21:46:04
Struktury białka, zadanie 11 ;) Punkt A
Odpowiedź
hardcorzyca
2017-06-23 21:52:41

A - struktura I - rzędowa B - struktura II - rzędowa C - struktura III - rzędowa D - struktura IV - rzędowa W wyniku denaturacji ulegają zniszczeniu wiązania stabilizujące strukturę białek, czyli między innymi: mostki dwusiarczkowe, wiązania wodorowe. Prowadzi to do zmian w strukturze przestrzennej białek, co skutkuje utratą przez nie właściwości fizyko - chemicznych. Denaturacja prowadzi do zmian w strukturze: II, III i IV rzędowej. Więc zniszczeniu ulegają białka z rysunków: B, C, D.

Dodaj swoją odpowiedź