Matematyka
maniusia008
2017-06-23 22:13:24
Oliwier od początku roku zbiera pieniądze na wymarzony tablet. Do wakacji zaoszczędził na ten cel 325,40 zł, w lipcu 42,60 zł, a w sierpniu o jedną trzecią więcej niż w lipcu. Jaką kwotę posiada Oliwier na koniec wakacji?
Odpowiedź
kasia7654
2017-06-23 23:36:04

do wakacji - 325.40 lipiec - 42.60 sierpień - 1/3×42,60=1/3 × 42 3/5= 1/3 ×213/5= 14.20 42.60+14.20=56.80 razem- 56.80+42.60+325.40= 424.80 Oliwier pod koniec wakacji posiada kwotę 424.80 zł.

dan97
2017-06-23 23:37:19

325,40zł-oszczędności do wakacji 42,60zł- lipiec 42,60zł×1/3=42,60/3=14,20zł 42,60zł+14,20zł=56,80zł-sierpień 325,40+42,60+56,80=424,80zł Odp.Oliwier na koniec wakacji posiada 424,80zł.

Dodaj swoją odpowiedź