Matematyka
zlatanek4
2017-06-23 22:27:04
Działanie c) Proszę, bo ja już nie wiem.
Odpowiedź
igaa
2017-06-24 03:19:06

[latex]\ sqrt[3]{ dfrac{9}{4} cdot(- dfrac{3}{2}) } - sqrt[3]{ dfrac{16}{9}cdot(- dfrac{4}{3} ) } = sqrt[3]{- dfrac{27}{8} } - sqrt[3]{- dfrac{64}{27} } = \ \ \- dfrac{3}{2} -(- dfrac{4}{3} )=- dfrac{9}{6} +dfrac{8}{6} =- dfrac{1}{6} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź