Fizyka
ByKaJa
2017-06-21 13:37:55
Wymień rodzaje energii mechanicznej i scharakteruzuj je
Odpowiedź
nati129
2017-06-21 16:53:47

Energia mechaniczna to suma energii potencjalnej i kinetycznej. Em = Ep + Ek Energia potencjalna: 1. Ep ciężkości - energia ciała znajdującego się w spoczynku ,      umieszczonego na pewnej wysokości nad ziemią  [latex]E_p = m* g * h ............ extgreater [ E_p ] = [ kg * frac{m}{s^2} * m ] = [ J ] [/latex] m = masa ciała g = współczynnik grawitacji h = wysokość przykłady :  książka leżąca na półce , jabłko wiszące na gałęzi, żyrandol zawieszony na suficie . 2. energia potencjalna sprężystości - energia ciała związana z właściwościami sprężystymi danego ciała. [latex]E_s = frac{kx^2}{2} [/latex] k = współczynnik sprężystości zależny od materiału z którego wykonano dane ciało  N/m]  x = odległość rozciągnięcia , odkształcenia danego ciała [ m ]   przykłady : resor, sprężyna, gąbka 3. Energia kinetyczna związana z ruchem ciał , zmianą jego prędkości [latex]E_k = frac{mV^2}{2} ........... extgreater [ E_k ] = [ frac{kg * ( frac{m}{s} )^2}{2}] = [ frac{J}{2} ] = [ J ][/latex] m = masa ciała V = prędkość przykłady : jadący samochód, spadające jabłko, piłka tocząca się po boisku. Energię mechaniczną posiadają ciała znajdujące się w ruchu i na pewnej wysokości nad ziemią, np: - lecący samolot : jest w ruchu : Ek  oraz leci na pewnej wysokości : Ep   Em = Ek + Ep  - skaczący z samolotu spadochroniarz : podobnie jak wyżej

Dodaj swoją odpowiedź