Matematyka
Thunderr
2017-06-23 23:28:34
Dla jakich wartości parametru m rozwiązaniem układu równań my − 9x = −4 mx − y = m jest para liczb (x,y) spełniająca nierówność x + y ≥ 1
Odpowiedź
wichajstr
2017-06-24 02:36:21

W=9-m² Wₓ=4-m² Wy=-5m [latex]\x= dfrac{4-m^2}{9-m^2} \ \y= dfrac{-5m}{9-m^2} , min Rackslash{-3,3}. \ \ \x+y= dfrac{4-m^2-5m}{9-m^2} geq1 \ \ dfrac{-m^2-5m+4}{9-m^2} -1geq0 \ \ dfrac{-m^2-5m+4-9+m^2}{(3-m)(3+m)} geq0/cdot(m^2-9)^2 \ \(5m+5)(m+3)(m-3)geq0 \ \min(-3,-1] cup (3,+infty)[/latex]

kwiatuszek2120
2017-06-24 02:37:36

Rozwiązanie w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź