Matematyka
Mieszko
2017-06-24 00:09:34
1. 4 ( x-3 ) - 5 = 6x 2. (7-4x) - ( 3-2x) = 10 3. 4(10x-2x) = 16x -5 4. 3x - 6 = 15x =12 PS. Mozna z jakimś wytłumaczeniem :/ ?
Odpowiedź
EvilReX
2017-06-24 01:00:57

Sprowadzamy równanie do postaci x = jakaś liczba. Wprowadźmy oznaczenia: |-a -obustronne odjęcie wyrażenia (liczby) a |+a - obustronne dodanie wyrażenia (liczby) a |·a - obustronne mnożenie równania przez liczbę a |:a - obustronne dzielenie równania przez liczbę a 1. 4(x - 3) - 5 = 6x    /mnożymy nawias przez liczbę 4 4x - 12 - 5 = 6x    /redukujemy wyrazy podobne 4x - 17 = 6x      |+17 4x = 6x + 17    |-6x -2x = 17    |:(-2) x = -8,5 2. (7 - 4x) - (3 - 2x) = 10    /opuszczamy nawiasy (przed drugim stoi "-", to zmieniamy wyrażania z nawiasu na przeciwne) 7 - 4x - 3 + 2x = 10    /redukujemy wyrazy podobne 4 - 2x = 10    |-4 -2x = 6    |:(-2) x = -3 3. 4(10x - 2x) = 16x - 5    /redukujemy wyrazy podobne 4 · 8x = 16x - 5    /wykonujemy mnożenie 32x = 16x - 5    |-16x 16x = -5    |:16 x = -5/16 4. 3x - 6 = 15x + 12    |+6 3x = 15x + 18    |-15x -12x = 18    |:(-12) x = -18/12 x = -3/2 x = -1,5

milenka1243
2017-06-24 01:02:12

1. 4(x-3)-5=6x 4x-12-5=6x 4x-6x=5+12 -2x=17   /:(-2) x=-17/2 x=-8 1/2 2. (7-4x)-(3-2x)=10 7-4x-3+2x=10 -2x=10+3-7 -2x=6   /:(-2) x=-3 3. 4(10x-2x)=16x-5 40x-8x=16x-5 32x-16x=-5 16x=-5   /:16 x=-5/16 4. 3x-6=15x-12 3x-15x=-12+6 -12x=-6  /:(-12) x=-6/12 x=1/2 Najpierw opuszczamy nawiasy, potem x na lewą stronę równania a liczby na prawą stronę i obliczamy.

Dodaj swoją odpowiedź