Matematyka
gm07
2017-06-24 01:11:04
Rozwiąż równianie: a) 4/x+3=1 b)3x-1/9-5x=1/2 c)3/x-4=1/x
Odpowiedź
rex123
2017-06-24 07:56:20

Witaj;) a)[latex]frac{4}{x+3}=1 /*(x+3) x+3=4 /-3 x=1[/latex] b) [latex]frac{3x-1}{9-5x}=frac{1}{2} /mnozymy-na-krzyz 2(3x-1)=9-5x 6x-2=9-5x/+5x 11x-2=9/+2 11x=11/11 x=1 [/latex] c) [latex]frac{3}{x-4}=frac{1}{x}(na-krzyz) 3x=x-4/-x 2x=-4/2 x=-2[/latex]

stachu9
2017-06-24 07:57:35

Wyznaczam dziedzinę równania: [latex]x+3 eq 0\x eq -3[/latex] D=R{-3} [latex]a)\ frac{4}{x+3}=1\frac{4}{x+3}= frac{1}{1} \4*1=1*(x+3)\4=x+3\4-3=x\1=x\x=1[/latex] Wyznaczam dziedzinę równania: [latex]9-5x eq 0\9 eq 5x/:5\ frac{9}{5} eq x\x eq frac{9}{5} [/latex] D=R{[latex] frac{9}{5} [/latex]} [latex]b)\ frac{3x-1}{9-5x} = frac{1}{2}\1*(9-5x)=2*(3x-1)\9-5x=6x-2\ -5x-6x=-2-9\-11x=-11/:(-11)\x=1[/latex] Wyznaczam dziedzinę równania: [latex]x-4 eq 0 wedge x eq 0\x eq 4 wedge x eq 0[/latex] D=R{0,4} [latex]c)\ frac{3}{x-4} = frac{1}{x} \3*x=1*(x-4)\3x=x-4\3x-x=-4\2x=-4/:2\x=-2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź