Matematyka
kradnekwiatkizlaki
2017-06-24 01:52:04
zad 38 a √144/121 b 324/289 c 225/361 √169/196 √ 2 1 144 √ 1 48/121
Odpowiedź
moniaxo
2017-06-24 02:52:11

Zad 38 [latex]a\ sqrt{ frac{144}{121} } = frac{ sqrt{144} }{ sqrt{121} } = frac{12}{11} =1 frac{1}{11}\b\ sqrt{ frac{324}{289} } = frac{ sqrt{324} }{ sqrt{289} } = frac{18}{17} =1 frac{1}{17}\c\ sqrt{ frac{225}{361} } = frac{ sqrt{225} }{ sqrt{361} } = frac{15}{19}\\ sqrt{ frac{169}{196} } = frac{ sqrt{169} }{ sqrt{196} } = frac{13}{14}\\ sqrt{ 2frac{1}{144} } = sqrt{ frac{289}{144} } = frac{ sqrt{289} }{ sqrt{144} } = frac{17}{12} =1 frac{5}{12} [/latex] [latex]sqrt{ 1frac{48}{121} } = sqrt{ frac{169}{121} } = frac{ sqrt{169} }{ sqrt{121} } = frac{13}{11} =1 frac{2}{11} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź