Matematyka
Bulwa111
2017-06-24 02:12:34
Rozwiąż równanie. Pilne !
Odpowiedź
Kotek1245
2017-06-24 05:32:31

a)  0,7x + 1,1x + 2,1x = 0,6 + 3      4x = 3,6 | :4       x = 0,9 b)  2x - 0,3x = - 0,8 + 0,4 + 2,1      1,7x = 1,7 | :1,7       x = 1 c)  0,11x + 0,4x + 0,01x = 0,2 + 0,08      0,52x = 0,28 | :0,52      x ≈ 0,54 d)  0,4x + 0,04x = 0,27 + 1 - 0,06      0,44x = 1,21 | :0,44      x = 2,75 e)  3 + (8 + x)/2 = 2x + 13 | *2      6 + 8 + x = 4x + 26      x - 4x = 26 - 6 - 8      -3x = 12 | : -3      x = -4 f)   5 - (x + 5)/3 = 2 - x | *3      15 - x + 5 = 6 - 3x      -x + 3x = 6 - 15 - 5        2x = -14 | :2       x = -7

Obladi
2017-06-24 05:33:46

0,7x-3+1,1x=-2,1x+0,6 1,8x+2,1x=0,6+3 3,9x=3,6   /:3,9 x=36/10:39/10 x=36/10*10/39 x=36/39 x=12/13 -0,4x+2x-2,1=0,3x-0,8 1,6x-0,3x=-0,8+2,1 1,3x=1,3   /:1,3 x=1 0,11x-0,08+0,4x=-0,01x+0,2 0,51x+0,01x=0,2+0,08 0,52x=0,28   /:0,52 x=28/100:52/100 x=28/100*100/52 x=28/52 x=7/13 0,06-1+0,4x=0,27-0,04x 0,4x+0,04x=0,27+1-0,06 0,44x=1,21   /:0.44 x=2,75 3+(8+x)/2=2x+13   /*2 6+8+x=4x+26 x-4x=26-14 -3x=12   /:(-3) x=-4 5-(x+5)/3=2-x   /*3 15-x+5=6-3x -x+3x=6-20 2x=14   /:2 x=7

Dodaj swoją odpowiedź