Matematyka
sladlosu
2017-06-24 02:26:14
Do zbioru rozwiązań nierówności (rysunek) NIE należy liczba: A. -3 B. -1 C. 1 D. 3
Odpowiedź
kkami14
2017-06-24 02:59:55

do zbioru rozwiązań nie należy liczba 3 odpD wystarczy podstawić pierwszy nawias jest zawsze >0,ponieważ liczbax= -1są rozwiązaniem tej nierówności ((-1)⁴)+1)=1+1=2,a 2>0 do drugiego nawiasu jak wstawimy liczbę -1to mamy 2-(-1)=2+1=3>0, 2*3=6>0 liczba x=1 (1⁴+1)*(2-1)=2*1=2 >0 jeśli wstawimy liczbęx=-3 ((-3)⁴+1)(2-(-3))=(81+1)*(2+3)=82*5=410>0 jeśli x=3 (3⁴+1)(2-3)=(81+1)*(-1)=-81<0 liczba -3 nie należy liczba -3 odp D

Kidzia
2017-06-24 03:01:10

[latex]\(x^4+1) extgreater 0 forall xin R, (x^4 geq 0) \ \(x^4+1)(2-x) extgreater 0 /:(x^4+1) \ \2-x extgreater 0 \ \-x extgreater -2/:(-1) \ \x extless 2 \ \Nierownosci nie spelnia licbza 3 extgreater 2. \ \Odp. D.[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź