Matematyka
Karolcia0508
2017-06-24 03:07:14
Witam mógłby ktoś rozwiązać mi to zadanie ? prosiłbym z tłumaczeniem obliczeń
Odpowiedź
chogat965
2017-06-24 07:13:59

Zadanie 1.: Przekątna ma długość 10 cm i tworzy w prostokącie dwa trójkąty prostokątne. Jest to tzw. trójkąt pitagorejski, którego wymiary mają odpowiednio 6, 8 i 10 cm. Zatem otrzymujemy prostokąt o wymiarach 6 cm na 8 cm.  Wzor na obwod: 2a + 2b 2*6+2*8=12+16=28 cm Zadanie 2.: Tutaj stosujemy wzór na pole trójkąta z wykorzystaniem kąta między bokami.  wzór: 0,5*a*b* sinus alfa P= 0,5*20*15* sin135 Stosujemy odpowiedni wzór redukcyjny żeby policzyć sinus:  sin(180-135)= sin45= [latex] frac{ sqrt{2} }{2} [/latex] Wracamy do wzoru:  P=10*15* frac{ sqrt{2} }{2} P= 150*  frac{ sqrt{2} }{2}  Po skróceniu przez 2 otrzymujemy wynik: [latex]75 sqrt{2} cm^{2} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź