Matematyka
WMP
2017-06-24 03:55:04
Zad 1 : Zapisz w postaci równania: a) Suma liczby x i liczby 5 wynosi 15. b) Różnica liczby x i liczby 8 jest równa połowie liczby x. c) 75% liczby x jest od niej o 3 mniejsze. d) Trzecia część liczby x zmniejszona o 4 wynosi 20. e) Podwójna suma liczby x i liczby 3 jest o 14 większa od liczby x. Zad 2: a) 4a + 15 = -5 b) 2x - 7 = 4x + 3 c) x + 2(3x - 4) = 53 + 2x Pilne !!!
Odpowiedź
robaxx
2017-06-24 10:25:03

1) a) x + 5 = 15 b) x - 8 = 1/2x c) 0,75x = x - 3 d) 1/3x - 4 = 20 e) 2(x +3) = x + 14 2) a) 4a = -20 => a= -5 b) -2x = 10 => x= -5 c) x + 6x - 8 = 53 +2x 7x - 2x = 53 + 8 5x = 61 x = 12,2

Majaks
2017-06-24 10:26:18

Zadanie 1 [latex]a) x+5=15\b) x-8= frac{1}{2}x \c) 75\%=0,75\ 0,75x=x-3\d) frac{1}{3}x-4=20\e) 2(x+3)=x+14[/latex] Zadanie 2 [latex]a)\4a+15 =-5\4a=-5-15\4a=-20 /:4\a=-5\\b)\2x-7=4x+3\2x-4x=3+7\-2x=10 /:(-2)\x=-5\\c)\x+2(3x-4)=53+2x\x+6x-8=53+2x\7x-2x=53+8\5x=61 /:5\x= frac{61}{5}=12 frac{1}{5}\x=12 frac{1}{5} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź