Matematyka
Konrad15Osw
2017-06-24 05:10:14
Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji: b) [latex]f(x)= x^{4} -8 x^{2} +6[/latex] c)[latex]f(x)= frac{1}{2} x^{2} + frac{1}{x} [/latex] d)[latex]f(x)= frac{3x+2}{ x^{2}+1 } [/latex]
Dodaj swoją odpowiedź