Matematyka
shiket40
2017-06-24 05:37:34
napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A=(-2,4) i B=(4,1)
Odpowiedź
Karin71d
2017-06-24 09:12:32

Witaj:) A=(-2,4); B=(4,1) Aby to obliczyć można skorzystać z gotowego wzoru: [latex](y-y_1)(x_2-x_1)-(y_2-y_1)(x-x_1)=0[/latex] [latex](y-4)(4+2)-(1-4)(x+2)=0 4y+2y-16-8-(x+2-4x-8)=0 6y-24-(-3x-6)=0 6y-24+3x+6=0 6y=-3x+186 [/latex] [latex]y=-frac{1}{2}x+3[/latex] I wykres funkcji w załączniku:)

estisterka
2017-06-24 09:13:47

y = ax + b 4=-2a+b 1=4a+b b=2a+4 1=4a+2a+4 1=6a+4 -6a=4-1 -6a=3/(-6) a= -0,5 b=2a+4 b=2*(-0,5)+4 b=-1+4 b=3 y=-0,5x+3

Dodaj swoją odpowiedź