Matematyka
CelarTsT
2017-06-24 06:52:44
Liczba 15 jest przybliżeniem z nadmiarem liczby x. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,24. Liczba x to: a) 14,76 b) 14,86 c) 15,2 d) 15,24
Odpowiedź
AdamMickiewicz
2017-06-24 12:25:37

x=liczba y=przybliżenie=15 błąd bezwzględny=|x-y|=0,24 |x-15|=0,24 x-15=0,24    v       x-15=-0,24 x=15,24         v      x=14,76 Wiemy, że przybliżenie jest z nadmiarem, tzn. przybliżenie jest większe niż liczba. A zatem odp. a) 14,76 "Beatus, qui prodest, quibus potest." Pozdrawiam M.Y.

Dodaj swoją odpowiedź