Fizyka
robcio27
2017-06-24 08:28:24
1. Porównaj ciepło parowania różnych cieczy
Odpowiedź
114a
2017-06-24 15:23:55

Ciepło parowania - jest to ilość potrzebnej energii do odparowania jednostki masy danej substancji. Wartość ciepła parowania dla różnych cieczy: -woda- 2257 kJ/kg -etanol- 879 kJ/kg -rtęć- 301 kJ/kg  Dla wody ilość potrzebnej energii do odparowania jednostki masy jest najwyższa (2257 kJ/kg). Oznacza to, że potrzeba najwięcej energii, aby odparować pewną jednostkę masy tej substancji. Dla etanolu energia ta jest mniejsza (879 kJ/kg), a dla rtęci najmniejsza (301 kJ/kg).

Dodaj swoją odpowiedź