Matematyka
HGJLB
2017-06-24 09:09:24
Proszę o rozwiązanie tego.
Odpowiedź
Strago
2017-06-24 14:50:49

[latex]22.\x(x-2) extless 3x\\x^{2}-2x extless 3x\\x^{2}-2x-3x extless 0\\x^{2}-5x extless 0\\M. zerowe:\x^{2}-5x = 0\\x(x - 5) = 0\\x = 0 vee x =5\\a extgreater 0, ramiona paraboli skierowane do gory\\x in (0;5)[/latex] [latex]23.\2sin150^{o} - cos120^o} = frac{3}{2}\\L = 2sin(180^{o}-30^{o}) - cos(180^{o}-60^{o}) = 2sin30^{o} - (-cos60^{o}) =\\=2cdotfrac{1}{2} - (-frac{1}{2})=1+frac{1}{2} = frac{3}{2} \\P = frac{3}{2}\\L = P[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź