Język niemiecki
Mgxsydney
2017-06-24 09:57:14
Proszę o wytłumaczenie ,, nicht ". Mam takie zdania 1. Nein, ich tanze nicht gern. 2. Nein, ich mag Fußball nicht. Prosiłabym o wytłumaczenie mi, dlaczego nicht w pierwszym zdaniu jest od razu po czasowniku a dlaczego w tym pod spodem jest na końcu po rzeczowniku ?
Odpowiedź
pauliixd
2017-06-24 11:23:27

Przeczeń "nicht" i "nein" używamy w zależności, co chcemy zaprzeczyć, całe zdanie czy jego część. Całe zdanie przeczymy przez użycie "nein". Przeczenie "nein" zaprzecza całe zdanie i występuje przed zdaniem zaprzeczanym. * Arbeitet er ?  -------> Nein, er arbeitet nicht. "Nein" może  też występować samodzienie i przeczyć całe zdanie.  * Lernst  du jetzt?    -------> Nein. Jeżeli chcemy zaprzeczyć tylko część zdania, używamy "nicht". Za pomocą "nicht" zaprzeczamy:      czasownik,    - przymiotnik,    - przysłówek,    - wyrażenie rzeczownikowe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gdy zaprzeczamy czasownik  --------> "nicht" stoi zawsze za czasownikiem, odwrotnie niż w języku polskim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gdy zaprzeczamy inne części zdania (przysłówek, przymiotnik, wyrażenie rzeczownikowe --------> "nicht" stoi  przed tym słowem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W pierwszym zdaniu:                            Nein, ich tanze nicht gern. " nicht" nie zaprzecza czasownika, lecz przysłówek "gern". Stoi przed przysłówkiem "gern", który zaprzecza. Do tej odpowiedzi zadalibyśmy pytanie: Tanzt du gern- Czy tańczysz chętnie?                                                                                                Podobne zdanie:               Gehst du oft ins Kino? ---------> Nein, ins Kino gehe ich nicht oft.                    "nicht"  nie odnosi się do czasownika, lecz zaprzecza przysłówek "oft"  więc stoi przed nim W drugim zdaniu:                Nein, ich mag Fußball nicht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Nicht" z "nein" zaprzecza całe zdanie i wtedy "nicht" występuje zawsze na końcu zdania. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pytanie do tego zdania brzmiałoby:  Magst du Fußball?- Czy lubisz piłkę nożną? Podobne zdania:                                   Liest du jetzt?   --------->   Niein, ich lese jetzt nicht.                Arbeitet er?      ---------->   Nein, er arbeitet nicht.

Dodaj swoją odpowiedź