Matematyka
darcia522
2017-06-24 10:04:04
1) liczbę 54 przedstaw w postaci iloczynu liczb pierwszych 2) liczbę 60 przedstaw w postaci iloczynu liczb pierwszych 3)uczniowie wycieczki na wrotkach przejechali w ciągu trzech dni 29,25,27km ile przejezdzali srednio w ciągu jednego dnia 4)w kolejnych trzech dniach pazdziernika temperatura była odpowiednio równa 21 stopni,19 stopni 23stopni jaka była srednia temperatura w tych dniach
Odpowiedź
69ja
2017-06-24 14:08:26

1) 54 | 2 27 | 3   9 | 3   3 | 3   1 | 54 = 2·3·3·3 = 2·3³ 2) 60 | 2 30 | 2 15 | 3   5 | 5   1 | 60 = 2·2·3·5 = 2²·3·5 3) Średnia to suma wszystkich wartości podzielona przez ich ilość: [latex]dfrac{29+25+27}3=dfrac{81}3=27[/latex] Średnio w ciągu jednego dnia przejechali 27 km 4)     [latex]dfrac{21+19+23}3=dfrac{63}3=21[/latex]  Średnia temperatura w podanych dniach wynosiła 21°C                                                                        

Dodaj swoją odpowiedź