Fizyka
Omen
2017-06-24 10:38:14
"Wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyznaczania energii i prędkości fotoelektronów". Nie wiem o co chodzi, proszę o pomoc
Odpowiedź
piter7391
2017-06-24 16:54:30

Chodzi o zjawisko fotoelektryczne, w którym foton o pewnej energii wybija z metalu elektron, nadając mu prędkość. Z zasady zach. energii wynika taka zależność: energia fotonu = praca wyjścia + energia kinetyczna elektronu Czyli część energii pochłonie praca wyjścia, a reszta pozwoli elektronowi uzyskać prędkość. Matematycznie rzecz ujmuje wzór Einsteina - Millikana: [latex]hf=W+ frac{mv^2}{2} [/latex] gdzie h - stała Plancka w - praca wyjścia m masa elektronu  v prędkość wybitego elektronu f częstotliwość fali świetlnej Znając pracę wyjścia, stałą charakterystyczną dla każdego metalu, oraz częstotliwość, możemy obliczyć v ( prędkość wybitego elektronu)

Dodaj swoją odpowiedź