Biologia
czeres99
2017-06-24 10:51:54
1.Omów zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach: a) medycynie b) rolnictwie c) archeologii d) kryminalistyce. 2.Wylicza elementy budujące DNA 3 Przedstawia budowę nukleotydu
Odpowiedź
eoaeoa1
2017-06-24 12:14:37

1.  a) medycyna - ustalenie pokrewieństwa osób np. ojcostwa - możliwość przebadania DNA pod kierunkiem występowania skłonności do zapadania na nowotwory - możliwość ustalenia czy dziecko może odziedziczyć jakąś chorobę po rodzicach - wytwarzanie zmodyfikowanych wirusów, w celu wytępienia określonego szczepu bakterii - prowadzenie badań nad ludzkim DNA w celu pogłębienia wiedzy o dziedziczności cech i chorobach genetycznych - prowadzenie badań, wykrywających wady genetyczne u płodu b) rolnictwo - wytworzenie szczepów roślin odpornych na określone choroby - modyfikowanie DNA roślin w ten sposób, aby wydały obfitsze plony - możliwość krzyżowania ras bydła w przewidziany, korzystny sposób, aby uzyskać pożądane cechy u potomstwa - uzyskanie nowych odmian roślin, na skutek krzyżowania ich w przewidziany sposób c) archeologia - możliwość ustalenia pokrewieństwa organizmów - możliwość zbadania DNA szczątków i ustalenie do kogo należały - odkrycie ścieżek migracyjnych starożytnych ludów i pokrewieństwa między ludnością wszystkich kontynentów d) kryminalistyka - badanie DNA zwłok, które pozwoli ocenić do kogo należały - w przypadku zabójstwa, pobranie śladów biologicznych po sprawcy i jego wskazanie - porównywanie odcisków palców - możliwość zidentyfikowania właściciela danej rzeczy - weryfikacja pokrewieństwa między określonymi osobami 2. - deoksyryboza - reszta kwasu fosforowego  (V) - zasady azotowe (adenina, guanina, cytozyna, tymina) 3. Pojedyńczy nukleotyd składa się z: - jednej z zasad azotowych (adenina, guanina, cytozyna, tymina, uracyl) - cukru (rybozy lub deoksyrybozy) - reszty kwasu fosforowego (V) W środkowej części nukleotydu mieści się cukier, które jednym wiązaniem łączy się z resztą fosforanową (V), a drugim z jedną z wymienionych wyżej zasad azotowych.

Dodaj swoją odpowiedź