Informatyka
Osmiornica
2017-06-24 11:39:44
Napisz program w C++, który zapyta użytkownika o dowolną liczbę i zacznie ją dzielić przez 3, potem przez 4 itd. dopóty wynikiem dzielenia nie będzie liczba całkowita lub (jeżeli nie napotka liczby całkowitej) dopóty program nie zacznie dzielić tą liczbę przez liczbę mniejszą od niej o połowę. Przykład wyniku działania programu: Wprowadź liczbę: 49 trwa dzielenie przez 3: wynik: 16.3333 trwa dzielenie przez 4: wynik: 12.25 trwa dzielenie przez 5: wynik: 9.8 trwa dzielenie przez 6: wynik: 8.16667 dzielenie przez 7: wynik: 7 <---- liczba całkowita KONIEC PROGRAMU
Odpowiedź
Daria897
2017-06-24 16:34:31

Program w załączniku. Testowałem dla kilku wybranych liczb - zdaje się działać poprawnie. W razie pytań albo wątpliwości napisz PW lub w komentarzu.

Dodaj swoją odpowiedź