Chemia
ptysiolka
2017-06-24 12:41:14
Opisz właściwości fizyczne , chemiczne tlenu , tlenku węgla(IV), wodoru , azotu
Odpowiedź
pyza45
2017-06-24 13:23:50

TLEN(O2): właściwości fizyczne: * gaz * bezbarwny * słabo rozpuszczalny w wodzie właściwości chemiczne: * niemetal * bezwonny * łączy się z niemetalami i metalami, tworząc tlenki * podtrzymuje spalanie, ale sam się nie pali. ========================================================= AZOT(N2): właściwości fizyczne: * gaz * bezbarwny * słabo rozpuszcza się w wodzie właściwości chemiczne: * niemetal * bezwonny * w podwyższonych temperaturach tworzy z metalami azotki * stosunkowo bierny chemicznie ======================================================= DWUTLENEK WĘGLA(CO2): właściwości fizyczne: * gaz * bezbarwny * dobrze rozpuszczalny w wodzie * gęstość ok. 1,5 raza większa od gęstości powietrza właściwości chemiczne: * tlenek niemetalu * charakter kwasowy * bezwonny * powoduje mętnienie wody wapiennej * niepalny ========================================================== WODÓR(H2): właściwości fizyczne: * gaz * bezbarwny * słabo rozpuszcza się w wodzie * gaz o najmniejszej gęstości (ok. 14 razy mniejszy od gęstości powietrza) właściwości chemiczne: * niemetal * bezwonny * palny * z tlenem tworzy wodę(H2O), z siarką siarkowodór(H2S), z azotem amoniak(NH3) * z metalami tworzy wodorki ======================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź