Chemia
pajaczek154
2017-06-24 13:08:34
6 gramów wodorotlenku sodu zanieczyszczonego chlorkiem sodu i siarczanem(VI)sodu rozpuszczono w wodzie uzyskując 1 dm3 roztworu. Z otrzymanego roztworu pobrano 2 próbki o objętości 50 cm3 każda. Na zobojętnienie pierwszej próbki zużyto 10 cm3 roztworu HC1 o stężeniu 0,5 mola/dm3. Do drugiej dodano nadmiar roztworu chlorku baru uzyskując 0,11g osadu. Oblicz : 1) stężenie molowe wodorotlenku sodu w otrzymanym roztworze 2) zawartość procentową NaCl w badanej próbce.
Odpowiedź
pilip991
2017-06-24 19:52:01

Witaj :) [latex]NaOH+HCl->NaCl+H_{2}O[/latex] c1*V1 = c2*V2 0,01 dm³*0,5 mol/dm³ = 0,05 dm³*c2 /0,05 dm³ c2 = (0,01 dm³*0,5 mol/dm³)/0,05 dm³ c2 = 0,1 mol/dm³ Stężenie molowe NaOH wynosi 0,1 mol/dm³. Skoro stężenie wynosi 0,1 mol/dm3 a roztworu był litr, to możemy policzyć ile gram NaOH tam było: 0,1 mol/dm³*1 dm³ = 0,1 mola Masa molowa NaOH wynosi 40 g/mol 0,1 mola*40 g/mol = 4 g [latex]Na_{2}SO_{4}+BaCl_{2}->BaSO_{4}_{(osad)}+2NaCl[/latex] [latex]M_{Na_{2}SO_{4}}=2*23g/mol+32g/mol+4*16g/mol=142g/mol[/latex] [latex]M_{BaSO_{4}}=137g/mol+32g/mol+4*16g/mol=233g/mol[/latex] Ze 142 g Na2SO4 powstają 233 g BaSO4          Z x Na2SO4 powstaje 0,11 g BaSO4 0,07 g - tyle jest Na2SO4 w 50 cm3 tego roztworu :) Skoro w 50 cm3 tyle, to w 1000 cm3:     50 cm3 - 0,07 g 1000 cm3 - x x = (1000 cm3*0,07 g)/50 cm3 x = 1,4 g 4 g + 1,4 g = 5,4 g - NaOH + BaSO4 (dodając chlorek baru strącamy Na2SO4) 6 g - 5,4 g = 0,6 g (0,6 g/6 g)*100% = 10% Odp: Zawartość procentowa NaCl w tej próbce wynosi 10%.  

Dodaj swoją odpowiedź