Chemia
Malgosia2826
2017-06-24 13:22:14
Znajdzie sie ktoś pomocny do tych 3 zadań z góry dziękuję
Odpowiedź
sarusia995
2017-06-24 14:41:57

No to: Chlorowodór to oczywiście kwas. Dlaczego? Bo wg.  teorii Bronsteda kwasem jest to co może oddać proton jak w reakcji: [latex]HCl+H_2O --- extgreater Cl^-+H_3O^+[/latex] Amoniak to zasada bo może przyjąć proton: [latex]NH_3+H_2O extless --- extgreater NH_4^++OH^-[/latex] Wiemy że [latex]K_w=[H^+][OH^-][/latex] i że [latex]K_w=10^{-14}[/latex] Podstawiamy sobie do równiania Kw i [H+] i dostajemy proste równanie z którego dowiadujemy się że[latex][OH^-]=10^{-6}[/latex]. [latex]pH=-log[H^+] [/latex] i tak samo [latex]pOH=-log[OH^-][/latex]. Generalnie w roztworach jak masz coś z "p" na początku to chodzi o ujemny logarytm z tego czegoś. pH=8 pOH=6 Roztwór jest więc zasadowy. Jeśli chodzi o stopień dysocjacji to bardzo mocno wzrasta on z rocieńczeniem roztworu. Przez to np. bardzo słaby siarkowodór, jeśli mocno rozcieńczony, może mieć wyższy stopień dysocjacji od silniejszego, ale bardziej stężonego, kwasu octowego, a stała, jak nazwa wskazuje, jest stała :).

Dodaj swoją odpowiedź