Matematyka
destoucion
2017-06-24 13:49:34
Dodaje załącznik Proszę o rozwiązanie zadania
Odpowiedź
Szyymuś
2017-06-24 18:02:55

1. Pierwsza para zbiorów ma dwa przypadki: 1.1. A: Zbiór uczniów klas I szkoły koedukacyjnej (wyraz uczniowie użyty w znaczeniu ogólnym obejmuje i chłopców i dziewczęta)  B: Zbiór uczennic tej samej szkoły Suma to wszystkie elementy obu zbiorów czyli:  wszyscy uczniowie klas pierwszych i dziewczęta z pozostałych klas Iloczyn to część wspólna obu zbiorów, czyli: Uczennice (dziewczęta) klas pierwszych a) żaden ze zbiorów nie zawiera się w drugim:  A⊄B ∧ B⊄A {w klasach pierwszych oprócz uczennic-dziewcząt są też chłopcy, a w szkole uczennice są nie tylko w klasach pierwszych} b) zbiory mają wspólną część niepustą  (A∩B≠∅) c) nie są rozłączne  (A∩B≠∅) 1.2. A: Zbiór uczniów klas I szkoły koedukacyjnej (wyraz uczniowie użyty w znaczeniu określającym rodzaj, oznaczającym wyłącznie chłopców)  B: Zbiór uczennic tej samej szkoły Suma to: wszystkie dziewczęta będące uczennicami tej szkoły i uczniowie-chłopcy z klas pierwszych Iloczyn jest zbiorem pustym (bo nie można być jednocześnie chłopcem i dziewczyną a) żaden ze zbiorów nie zawiera się w drugim:  A⊄B ∧ B⊄A b) zbiory nie mają niepustej części wspólnej:    A∩B=∅ c) zbiory są rozłączne:  A∩B=∅ 2. A:  Zbiór samochodów zarejestrowanych w waszym mieście B:  Zbiór samochodów zarejestrowanych w Polsce Ponieważ nasze miasto leży w Polsce to wszystkie samochody zarejestrowane w naszym mieście są też samochodami zarejestrowanymi w Polsce Suma: Samochody zarejestrowane w Polsce (czyli zbiór B) Iloczyn: Samochody zarejestrowane w naszym mieście (czyli zbiór A) a) zbiór A zawiera się w zbiorze B:  A⊂B b) zbiory mają niepustą część wspólną (cały zbiór A):  (A∩B≠∅) c) nie są rozłączne  (A∩B≠∅) 3. A: zbiór książek stanowiących własność biblioteki szkolnej B: zbiór książek wypożyczonych z tej biblioteki przez uczniów waszej klasy Z biblioteki można wypożyczać tylko książki stanowiące jej własność, więc wszystkie wypożyczone są własnością biblioteki Suma: Zbiór książek stanowiących własność biblioteki szkolnej (zbiór A) Iloczyn: Zbiór książek wypożyczonych z tej biblioteki przez uczniów waszej klasy (zbiór B) a) zbiór B zawiera się w zbiorze A:  B⊂A b) zbiory mają część wspólną niepustą (A∩B=B)  c) nie są rozłączne  (A∩B≠∅) 4. A:  Zbiór jabłek w najbliższym sklepie owocowym B:  Zbiór owoców w tym sklepie Wszystkie jabłka to owoce Suma: Zbiór owoców w najbliższym sklepie owocowym (zbiór B) Iloczyn: Zbiór jabłek w najbliższym sklepie owocowym (zbiór A) a) zbiór A zawiera się w zbiorze B:  A⊂B b) zbiory mają niepustą część wspólną (A∩B=A) c) nie są rozłączne  (A∩B≠∅) 5. A:  Zbiór liczb podzielnych przez 2 B:  Zbiór liczb podzielnych przez 4 Wszystkie liczby podzielne przez 4 dzielą się przez 2, (ale nie wszystkie podzielne przez 2 dzielą się na 4) Suma: Zbiór liczb podzielnych przez 2 (A)  Iloczyn:  Zbiór liczb podzielnych przez 4 (B) a) zbiór B zawiera się w zbiorze A:  B⊂A b) zbiory mają część wspólną niepustą (A∩B=B) c) nie są rozłączne  (A∩B≠∅) 6. A:  Zbiór wielokrotności liczby 10  {np.: 10, 20, 30...} B: Zbiór wielokrotności liczby 5  {np.: 5, 10, 15, 20, 25, 30...} wszystkie wielokrotności liczby 10 są jednocześnie wielokrotnościami liczby 5, bo 10=5·2 Suma; Zbiór wielokrotności liczby 5 (B) Iloczyn: Zbiór wielokrotności liczby 10 (A) a) zbiór A zawiera się w zbiorze B:  A⊂B b) zbiory mają niepustą część wspólną (A∩B=A) c) nie są rozłączne  (A∩B≠∅)

Dodaj swoją odpowiedź