Fizyka
justysia2105
2017-06-24 13:56:24
 W chwili początkowej samochód znajdował się na szosie w punkcie A, natomiast rowerzysta w punkcie B. Samochód jedzie ze stałą szybkością V1=108 km/h, a rowerzysta jedzie w przeciwną stronę z szybkością V2=10m/s. Odległość między punktami A i B wynosi 400m. Ruch jest prostoliniowy. a) przyjmując za układ odniesienia punkt A, narysuj współrzędne x i y tego układu b) oblicz drogi, jakie przebędą pojazdy do chwili, gdy będą się mijać c) wykonaj wykres prędkości pojazdów d) wykonaj wykres dróg pojazdów w zależności od czasu e) wykonaj wykresy przedstawiające, jak zmieniają się w czasie wartości współrzędnych położeń pojazdów
Odpowiedź
anetka269n
2017-06-24 18:08:59

ucz się dobrze..........

Dodaj swoją odpowiedź