Chemia
czaarnuulkaa
2017-06-24 17:55:34
Dwa zadania z chemii. Zadanie 1. Jak interpretuje się wzrost szybkości reakcji chemicznej ze wzrostem temperatury reagujących substancji? Zadanie 2. Podaj przykład reakcji syntezy i reakcji analizy.
Odpowiedź
imperator445
2017-06-24 19:25:25

1. Wraz ze wzrostem temperatury reagujących substancji wzrasta szybkość reakcji chemicznej. Podgrzewając roztwór, dodajesz do układu pewną ilość energii, która tutaj występuje w postaci energii kinetycznej - cząsteczki szybciej się poruszają, dzięki czemu częstotliwość ich wzajemnego zderzania jest większa - szybciej dochodzi do przemian wewnątrz układu, czyli do rozpadu związków chemicznych, w wyniku czego powstają inne. 2. reakcja analizy : 2NH3 -----> N2 + 3H2 reakcja syntezy : 2H2 + O2 ------> 2H2O

Dodaj swoją odpowiedź