Chemia
Triss02
2017-06-21 22:24:05
Podaj stosunek atomowy, masowy i zawartość procentową (procent masowy) pierwiastków w tlenku magnezu i tlenku sodu.
Odpowiedź
mini1710
2017-06-22 01:02:00

Tlenek magnezu- MgO mMgO=24u+16u=40u Stosunek masowy mMg:mO=24:16=3:2 Stosunek atomowy: Mg:O=1:1 Skład procentowy: 24u---x% 40u---100% x=60%Mg 100%-60%=40%O Tlenek sodu- Na2O mNa2O=2*23u+16u=62u Stosunek masowy: mNa:mO=46:16=23:8 Stosunek atomowy: Na:O=2:1 Skład procentowy: 46u---x% 62u---100% x=74,19%Na 100%-74,19%=25,81%O

Dodaj swoją odpowiedź