Historia
Szaniecc
2017-06-24 21:00:04
Aleksander Macedonski -jakie ziemię zdobył
Odpowiedź
tGnS710
2017-06-25 02:49:37

Persja, Grecja, Azja Mniejsza , Tracja,  Mezopotamia, Syria, Egipt i Palestyna

Dodaj swoją odpowiedź