Matematyka
werronikakalisz
2017-06-24 21:41:04
Proszę pomóżcie z matematyką (zad w załączniku)
Odpowiedź
dgberdkmctgjm
2017-06-25 02:51:54

zad 20 y=-2(x+1)²-3y= -2(x²+2x+1) -3y= -2x² - 4x -2 -3y= -2x²  -4x -5 W=(p,q)p= -b/2aq=-Δ/4a p= 4/-4 = -1Δ= 16-40=-24q=24/-8=-3W=(-1,-3)Odp: Bzad 1f(x) = x² + bx + cf(-2) = 0f(3) = 0 0 = (-2)² + (-2)b + c0 = 3² + 3b + c 0 = 4 - 2b + c0 = 9 + 3b +c -4 = - 2b + c |·(-1)-9 = 3b + c 4 = 2b - c-9 = 3b + c___________-5 = 5b |:(-5) b = -1-9 = 3 · (-1) + c b = -1-9 = -3 + c b = -1c = -6 f(x) = x² - x - 6Odp:Azad 3Δ=b²-4ac Δ=(1/2)²-4*3/4*(-1/4) Δ=1/4+3/4 Δ=1 p=-b/2a p=-1/2 kreska ulamkowa 6/4 p=-1/2*4/6=-1/3 q=-Δ/4a q=-1kreska ulamkowa 12/4 q=-1*4/12=-1/3 a(x-p)²+q 3/4(x+1/3)^2 -1/3 Odp: Czad 4x1= 1x2=5y=a(x-x1)(x-x2)y=a(x-1)(x-5)W(3,4)4=a(3-1)(3-5)4=a*2*(-2)4=-4aa=-1y=-(x-1)(x-5)=-(x^2 -6x +5)=-x^2+6x-5Odp: AZad 5y = x^2 - 6 x + 11a = 1 ,  b = - 6, c = 11p = -b/(2a) = 6/2 = 3q = 3^2 - 6*3 + 11 = 9 - 18 + 11 = 2Zbiór wartości:a = 1 > 0   - ramiona paraboli są skierowane ku górze, zatemZW = < q ; + oo )czyliZW = < 2 ; + oo )odp. DZad 6y=x²+bx+ca=1W(2;4)W(p;q)p=-b/2a2=-b/2-b=2×2-b=4b=-4..........q=-Δ/4a4=-Δ/4-Δ=16Δ=-16b²-4ac=-16(-4)²-4c=-1616-4c=-16-4c=-32c=8Odp: A

Dodaj swoją odpowiedź