Matematyka
Konto usunięte
2017-06-24 21:54:44
określ monotonicznośc i wyznacz równianie osi symetrii paraboli o równaniu y+x^2-4x-2
Odpowiedź
kisiel3
2017-06-25 02:13:47

[latex]mathrm{y=x^2-4x-2} [/latex] (p,q) - wierzchołek paraboli [latex]mathrm{x=p}[/latex]  - równanie osi symetrii paraboli [latex]oxed{mathbf{p= -frac{b}{2a} } (ax^2+bx+c=0)} \ \ mathrm{a=1, b=-4, c=-2} \ \ mathrm{p=- frac{-4}{2}=2 } \ \ mathbf{x=2 - rownanie osi symetrii tej paraboli} [/latex] a>0    zatem nasza parabola ma ramiona skierowane w górę czyli nasza funkcja na zbiorze [latex]mathrm{(- infty, 2]}[/latex] jest malejąca, a na zbiorze [latex]mathrm{[2, + infty)}[/latex] jest rosnąca. 

Dodaj swoją odpowiedź