Chemia
kociaczek7
2017-06-21 22:37:45
Napisz kilka wzorów i nazw związków organicznych zawierających węgiel.
Odpowiedź
nokian73
2017-06-22 05:04:28

C2H6- etan C8H16- okten C4H6- butyn C3H7OH- propanol HCOOH- kwas metanowy (mrówkowy) C6H12O6- glukoza CH3NH2- metyloamina C15H31COOH- kwas palmitynowy

Dodaj swoją odpowiedź