Fizyka
InuŚ
2017-06-24 23:57:44
1. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych technice i medycynie 2. Reakcje jądrowe defekt masy masa krytyczna, reakcja łańcuchowa.
Odpowiedź
100klaudia100
2017-06-25 06:08:52

1. Zastosowanie w medycynie - prześwietlenia - chemioterapia - wykrywanie komórek nowotworowych 2. Zastosowanie w technice - dezynfekcja (zabija bakterie i wirusy) - broń  - energetyka (elektrownie atomowe) 3. Reakcje jądrowe - reakcje zachodzące w jądrach atomów     Defekt masy - różnica masy pomiędzy sumą mas poszczególnych elementów składowych jądra a jego sumarycznej masie końcowej     Masa krytyczna - masa, przy której reakcja rozpadu jąder promieniotwórczych przestaje być kontrolowana i rozpoczyna się gwałtowny rozpad pierwiastka z wydzieleniem ogromnych ilości energii     Reakcja łańcuchowa - reakcja rozpadu jąder promieniotwórczych, gdzie efekt poprzedniej reakcji wywołuje następną.

Dodaj swoją odpowiedź