Matematyka
mala17199
2017-06-25 00:31:54
Daje naj Prosze zrobić zad 2,3 i 4 z załącznika
Odpowiedź
malesuada38
2017-06-25 07:11:54

Zadanie 2. [latex]f(x)= frac{|x+2|-1}{x^2-1} \ \ mathrm{x^2-1=0} \ mathrm{x^2=1} \ mathrm{x=1 vee x=-1} \ \ mathrm{D=mathbb{R}-{-1,1}} \ \ \ mathrm{frac{|x+2|-1}{x^2-1}=0} \ mathrm{|x+2|-1=0} \ mathrm{|x+2|=1} \ mathrm{x+2=1 vee x+2=-1} \ mathrm{x=1-2 vee x=-1-2} \ mathrm{x=-1 ot in D vee x=-3 in D} [/latex] Odp. Miejsce zerowe dla x=-3. Zadanie 3. [latex]mathrm{(1) D=[-8,-3) cup [-1,10)} \ mathrm{(2) ZW=(-6,5]} \ mathrm{(3) Miejsca zerowe dla x in {1,7}} \ mathrm{(4) Punkty przeciecia z osia OX: (1,0),(7,0)} \ mathrm{ Punkty przciecia z osia OY: (0,-2) } \ mathrm{(5) f(-6)=3} \ mathrm{(6) f(x)=4 iff x in {-7 frac{1}{3} } cup [3,5]} [/latex] [latex]mathrm{(7) Najwieksza wartosc funkcji f to 5.} \ mathrm{ Najmniejszej wartosci funkcja f nie przyjmuje. } \ mathrm{(8) Funkcja f rosnie na przedziale [-1,3]} \ mathrm{ Funkcja f maleje na przedziale [-8,-3) oraz na przdziale [5,10) } \ mathrm{ Funkcja f jest stala na przedziale [3,5]} [/latex] [latex]mathrm{(9) Funkcja f nie jest roznowartosciowa, bo np. dla argumentow} \ mathrm{ x=2 i x=6 przyjmuje te sama wartosc rowna 2.}[/latex] Zadanie 4. [latex]mathrm{f(x)= frac{(x+2)(x-1)(x+3)}{x^2+4x+4}= frac{(x+2)(x-1)(x+3)}{(x+2)^2} } \ \ mathrm{(x+2)^2=0} \ mathrm{x+2=0} \ mathrm{x=-2} \ \ mathrm{D=mathbb{R}-{-2}} \ \ mathrm{frac{(x+2)(x-1)(x+3)}{x^2+4x+4}=0} \ mathrm{(x+2)(x-1)(x+3)=0} \ mathrm{x+2=0 vee x-1=0 vee x+3=0} \ mathrm{x=-2 ot in D vee x=1 in D vee x=-3 in D} \ \ mathrm{Miejsca zerowe dla x in {-3,1}} \ \ mathrm{Iloczyn miejc zerowych: -3 cdot 1=-3}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź