Historia
dancemacabre
2017-06-25 00:38:44
kiedy i w jakich okolicznosciach doszło do złozenia hołdu pruskego?
Odpowiedź
PaweLek04
2017-06-25 03:44:32

Do hołdu pruskiego doszło, ponieważ wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern ulegając wpływom reformacji zainteresował się likwidacją zakonu. Chciał on bowiem stworzyć świeckie księstwo, w którym on i jego potomkowie sprawowaliby władzę dziedziczną, a dotychczasowi rycerze zakonni staliby się świeckimi właścicielami ziemskimi. W roku 1525 8 kwietnia doszło więc do porozumienia pomiędzy nim, a Zygmuntem I Starym, które określał traktat krakowski. Dwa dni później, 10 kwietnia wielki mistrz już jako książę świecki złożył królowi Polski hołd lenny.

Dodaj swoją odpowiedź