Chemia
kasiunia2065
2017-06-25 00:45:34
Kiedy węglowodory aromatyczne możemy nazwać aromatycznymi ? Tzn. Mają zapach
Odpowiedź
Meezan
2017-06-25 05:40:30

Węglowodory aromatyczne to związki, które: - są węglowodorami :-) - mają budowę pierścieniową - pierścienie mają budowę płaską ze względu na występujące w nich atomy węgla o hybrydyzacji sp² - charakterystyczny jest dla nich sprzężony układ wiązań podwójnych ( na zmianę wiązanie pojedyncze i podwójne) - te wiązania podwójne ( wiązania pi ) są w rzeczywistości zdelokalizowane, czemu odpowiadają struktury z okręgami ( w załączniku struktury po ukośniku), dlatego nie da się określić, które z tych wiązań są podwójne a, które to pojedyncze - spełniają regułę Hückla tzn., mają 4n+2 zdelokalizowanych elektronów na wiązaniach pi, gdzie n-dowolna liczba naturalna (reguła ta czasami zawodzi np. dla pirenu i koronenu ) Reguła jest sprawdzona dla n od 0 do 6. W załączniku 3 przykłady węglowodorów aromatycznych. :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź