Geografia
jagienka99
2017-06-25 02:41:44
1. Czym są odnawialne źródła energii? 2. Czym są nieodnawialne źródła energii? 3. Podaj przykłady czterech odnawialnych źródeł energii. 4. Czym są paliwa kopalniane? I tutaj od tego ,,że nieodnawialne zasoby energetyczne "paliwa kopalniane"
Odpowiedź
kraki97
2017-06-25 07:16:45

1. Odnawialne źródła energii to takie, które, cóż, nie wyczerpują się przez ich eksploatowanie: wiatr, fale, promienie słoneczne. Tego typu źródła nazywa się też "zieloną energią", ponieważ są przyjazne dla środowiska. Chociaż na chwilę obecną zaspokaja w niewielkim stopniu światowe zapotrzebowanie na energię, staje się coraz popularniejsza dzięki rozwojowi technologii, dotacjom rządowym i rozpowszechanianiu świadomości w dziedzine ekologii.  2. Nieodnawialne źródła energii to takie, które mają ograniczony zasób, którego odtworzenie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe: ropa naftowa, węgiel, torf, gaz ziemny. To na nich opiera się obecnie światowa gospodarka, jednak doniesienia o ich nadmiernym wydobywaniu prowadzącym do ich wyczerpania w przyszłości (te najbardziej ponure prognozy szacują, że ropy starczy nam na ok. 40 lat) zmuszają naukę do skupienia się na rozwoju technologii opartych na odnawialnych źródłach.  3. Poza wcześniej wspomnianymi: energia geotermalna, energia biomasy (tj. zużtykowanie wszelkich resztek powstających głównie w produkcji rolnej - np. przez ich fermentowanie można wytwarzać paliwo). Kontrowersyjna do podziału jest energia jądrowa, która oficjalnie nie jest przypisana ani do odnawialnych, ani nieodnawialnych źródeł. 4. "Paliwa kopalniane" są niemal synonimem energii nieodnawialnej - to substancje organiczne poddane szeregowi czynników fizycznych/chemicznych (np. wysokiemu ciśnieniu, odcięciu od tlenu itp.), przez które stały substancjami nadającymi się jako paliwo. Mówimy tu o węglu, torfie, ropie naftowej, gazie ziemnym...  

Dodaj swoją odpowiedź