Chemia
krasnoludki
2017-06-25 03:15:54
To z kolei zadanie z matury z 2016 roku, ktoś doradzi jak się zabrać za takie coś ?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-25 06:45:47

Witaj :) zadanie 24.1 * ponieważ 1 mol alkenu B z 1 molem H2 daje 2-metylopentan, to alkeny A i B   muszą być 6 węglowe, * ponieważ przemiana alkenu A daje jeden produkt, to alken A musi być   symetryczny względem wiązania podwójnego:   CH3-CH2-CH = CH-CH2-CH3 w postaci izomeru cis lub trans:                   H          H                               /                      C = C                       cis-heks-3-en                     /                  CH3-CH2      CH2-CH3    CH3-CH2    H                        /               C = C                                trans-heks-3-en              /                     H           CH2-CH3 * ponieważ 1 mol alkenu B  z 1 molem H2 daje 2-metylopetan, to alken B   musi mieć łańcuch rozgałęziony przy C2 i automatycznie brak symetrii   łańcucha względem wiązania podwójnego:   CH3-CH = CH-CH2-CH3             |                                            2-metylopent-2-en              CH3   Alken B nie wykazuje izomerii cis-trans ponieważ przy C2 ma 2 jednakowe   podstawniki (metylowe -CH3). zadanie 24.2 * w wyniku utlenienia alkenu A powstaje kwas propanowy CH3-CH2-COOH, * w wyniku utlenienia alkenu B powstaje kwas propanowy oraz propanon   CH3-CO-CH3.       

Dodaj swoją odpowiedź