Matematyka
mallinna
2017-06-25 04:58:24
Wykonaj dzielenie wielomianu w przez dwumian q w(x)=2x^3+7x^2+3x-2 q(x)=x+1/2 w(x)12x^3+x^2-x+3 q(x)=x-1/4
Odpowiedź
nika24
2017-06-25 11:35:22

Rozwiązanie w załączniku. I sposób - tradycyjne dzielenie II sposób - schemat Hornera III sposób: [latex]2x^3+7x^2+3x-2=2x^2(x+0,5)+6x^2+3x-2=2x^2(x+0,5)+6x(x+0,5)-2=(x+0,5)(2x^2+6x)-2[/latex] [latex]12x^3+x^2-x+3=12x^2(x-0,25)+4x^2-x+3=12x^2(x-0,25)+4x(x-0,25)+3=(x-0,25)(12x^2+4x)+3[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź