Chemia
martamajkasus
2017-06-25 05:18:54
Zadania w załączniku
Odpowiedź
Aslan17
2017-06-25 10:23:12

1) A Zn + H₂SO₄ ---> ZnSO₄ + H₂↑ 2) B Elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań. 3) B m NH4NO3 = 28 u + 4 u + 48 u = 80 u %m N = 28 / 80 × 100% = 35 % 4) D Ponieważ nie zachodzi zmiana stopni utlenienia. 5) D Wydzieły się kolejno: NH₃, CO₂, H₂S i H₂. 6) C C₂H₄(OH)₂ + 2 Na ----> C₂H₄O₂Na₂ + H₂↑ :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź