Matematyka
kasiek579
2017-06-25 07:49:14
Pomoże mi ktoś z zadaniem 1?
Odpowiedź
anialato1973
2017-06-25 08:23:16

Wzory skróconego mnożenia ;) 1. a) 9a²+4b²≥12ab 9a²+4b²-12ab≥0 (3a)²-2·3·2+(2b)²≥0 (3a-2b)²≥0 kwadrat każdej liczby jest liczbą ≥0 zatem równanie spełnione dla wszystkich a,b ∈R b)1/4 a²+1/9 b²≥1/3 ab 1/4 a²+1/9 b²-1/3 ab≥0 (1/2a)²-2·1/2·1/3+(1/3b)²≥0 (1/2a-1/3b)²≥0 uzasadnienie jak w  a) ;) c)a(√6b-a)≤3/2b² √6ab-a²≤3/2 b² √6ab-a²-3/2 b²≤0  /·(-2) -2√6 ab+2a²+3b²≥0 (√2a)²-2·√2·√3+(√3b)²≥0 (√2a-√3b)²≥0 i uzasadnienie to samo

Dodaj swoją odpowiedź