Chemia
kingawieczorek17
2017-06-25 07:56:04
Ile mililitry 0,045 mol/l stęzonego roztworu BaCI2 czeba dodac w 71g siarczanu sodu,w ktorym Na2SO4 udzial masowy stanowi 5%,,zeby cały siarczan sodu zareagowal? Napisac rownanie reakcji i podrownac. Odpowiedz musi byc 555,5ml
Odpowiedź
alicjajot
2017-06-25 11:57:57

udział masowy Na₂SO₄ wynosi  5 %  czyli 71 g  --- 100 %           x g   ----  5 % m Na₂SO₄ = 71 g  * 5 % / 100 % =  3,55 g M Na₂SO₄ = 142 g /mol n Na₂SO₄ = 3,55 g / 142 g /mol = 0,025 mol Na₂SO₄ + BaCl₂ ----> BaSO₄ + 2NaCl 1 mol Na₂SO₄ reaguje z 1 molem BaCl₂ n BaCl₂ = n  Na₂SO₄ = 0,025 mol c mol BaCl₂ = 0,045 mol/dm³  0,045 mol BaCl₂ ------ 1000 cm³ roztworu  0,025 mol BaCl₂ --------- x cm³ roztworu  V roztworu = 0,025 mol * 1000 cm³ / 0,045 mol = 555,5 cm³

Dodaj swoją odpowiedź