Matematyka
arleta123241
2017-06-25 08:16:34
Które z poniższych wyrażeń jest dodatnie? Jak uzasadnić? a. 2√2 - 2 b. 2√3 - 3 c. 2√4 - 4 d. 2√5 - 5
Odpowiedź
sowinio
2017-06-25 10:36:27

Sprawdźmy ile to jest: [latex] sqrt{2}, sqrt{3}, sqrt{4}, sqrt{5}[/latex] [latex] sqrt{2} approx1,41\sqrt{3} approx1,73\sqrt{4}=2\sqrt{5} approx2,24[/latex] A teraz wykonajmy działania: a. [latex]2 sqrt{2}-2=2*1,41-2=2,82-2approx0,82[/latex] b. [latex]2 sqrt{3}-3=2*1,73-3=3,46-3approx0,46[/latex] c. [latex]2 sqrt{4}-4=2*2-4=4-4=0[/latex] d. [latex]2 sqrt{5}-5=2*2,24-5=4,48-5approx-0,52[/latex] Odp. Dodatnie są wyrażenia a i b.

Dodaj swoją odpowiedź