Matematyka
bzyk
2017-06-25 09:11:14
Wyznaczyc przedziały na ktorych funkcja f(x) = [latex] (3x-1)^{ e^{3x} } [/latex] jest jednoczenie rosnąca i wypukła
Dodaj swoją odpowiedź