Chemia
MayDay16
2017-06-25 09:24:54
Na podstawie podanych standardowych potencjałów redukcji ustal czy jony NO3- mogą utlenić miedz. E NO3- =0,96 V E Cu= 0,34 V
Odpowiedź
paulinagut1998
2017-06-25 15:08:53

Witaj :) W załączniku podaję wygodny i szybki graficzny sposób rozwiązania tego zadania. 1. narysuj poziomą oś rosnącego potencjału V, 2. zaznacz wartości potencjałów półogniw, 3. nad osią potencjału nanieś utlenione formy reagentów, a pod osią - zreduko -     wane, 4. przez zaznaczone wartości półogniw poprowadź okrąg, 5. ruch po okręgu zgodnie ze wskazówkami zegara pokazuje kierunek reakcji     redoks. W naszym przypadku zachodzić będzie utlenianie Cu° do Cu²+ oraz redukcja NO3- do NO. Odp.: jony NO3- mogą utlenić Cu.

Dodaj swoją odpowiedź